برچسب: فرم چند مرحله ای

  • ساخت فرم چند مرحله ای با contact form 7

    ساخت فرم چند مرحله ای با contact form 7

    ساخت فرم چند مرحله ای : به صورت فابریک افزونه contact form 7 قابلیت ساخت فرم های چند مرحله ای را ندارد . فرم چند مرحله ای به این معنا که اطلاعات در چند مرحله[…]