برچسب: امار بازدید وردپرس

  • آمار بازدید وردپرس با افزونه finteza

    آمار بازدید وردپرس با افزونه finteza

    آمار بازدید وردپرس را می توان با افزونه های بسیاری محاسبه نمود . در این پست امروز میخواهم یک افزونه کاربردی را به شما معرفی کنم که آمار بازدید و اطلاعات متفاوتی را ار وب[…]